• Er du i tvil om du skal møte til oppsatt tannlegetime, ring oss på telefon 22 44 83 40.

At du som pasient får den behandlingen som er riktig for deg er viktig. Men hva er riktig behandling?
Dagens moderne behandlingsteknikker og materialer har gitt oss flere valgmuligheter når det gjelder å velge behandling. Vår behandlingsfilosofi går ut på at det er bedre å forebygge skader enn å vente til skaden har oppstått. Når skader først har oppstått er det viktig at vi reparerer skadene ved å fjerne så lite som mulig av den friske delen av tannen.

Viktig med samarbeid

Alle behandlingsteknikker har både fordeler og ulemper og ingen materialer er bedre enn kroppens eget vev. Det er derfor flere faktorer som spiller inn når en behandling skal velges. Vi setter derfor av god tid ved en undersøkelse nettopp for å høre hvilke erfaringer du har fra tidligere tannlegebesøk og hvilke ønsker du har for tennene dine. Vårt mål er at du skal ha tenner du er fornøyd med og en frisk munn hele livet.

Holdbarhet

Når skader har oppstått i munnen skyldes dette som regel at det er en ubalanse i munnen. Ved f.eks skader forårsaket av karies er det derfor viktig at vi behandler selve sykdommen i tillegg til å reparere skadene. Dette betyr at holdbarheten ofte er svært avhengig av de endringer pasientene selv klarer å gjennomføre som f.eks bedrede kostvaner, renhold og fluorbruk. I andre tilfeller kan skader være oppstått pga overbelastning av tennene. For å forebygge nye skader er det derfor av og til nødvendig å redusere belastningen på tennene i form av en bittskinne. Informasjon om hvordan du kan forebygge skader er derfor en viktig del av behandlingsplanleggingen.

Kostnader og risiko

I Norge gis det liten offentlig støtte til tannbehandling. Når vi legger frem et behandlingsforslag vil du alltid få informasjon om hvilke kostnader behandlingen medfører og om hvilke risikofaktorer som spiller inn. Du vil også få tilsvarende informasjon om de ulike behandlingsalternativene.
Moderne tannbehandling innebærer altså et tett samarbeid mellom tannhelseteam og pasient hvor vårt mål er at vi skal velge den behandlingen som passer best for deg.

Spør oss gjerne!

Mange mediaoppslag har vist at tannleger ofte er ganske uenige om hva som er riktig behandling. Nye teknikker har gitt oss muligheten til å være mer vevsbevarende i vår behandling enn tidligere.

Det er viktig at vi stadig vurderer de ”gamle” teknikkene opp mot de nye. Hvilken behandling som er ”riktig” vil påvirkes av mange faktorer. Det er viktig at pasienten informeres om de muligheter som finnes og hvilke ulemper og fordeler de ulike alternativene medfører. At vi også lytter til hvilke ønsker pasienten har er også svært viktig.
Empress1En brukket tann – hva er riktig behandling?
Empress-2Her ble det valgt et dekkende innlegg i et keramisk materiale for å beskytte den delen som var igjen og for å få et vakkert resultat