• Er du i tvil om du skal møte til oppsatt tannlegetime, ring oss på telefon 22 44 83 40.

Får du nok informasjon?

Vet du at du som pasient før en behandling har krav på å få vite hva som skal skje? Det gjelder både hvilke alternativer som finnes, hvilke bivirkninger det er og hvor holdbar behandlingen antas å være. Ved hjelp av moderne teknologi som digitalt røntgen og digitalt foto finnes det i dag helt andre muligheter for å involvere pasienten i sin egen tannhelse. Moderne tannbehandling innebærer at vi ønsker å forebygge skader før de oppstår. Derfor er det viktig at pasient og tannhelseteam samarbeider om dette og at pasienten er informert.

Informasjon gir tryggere pasienter

Mange pasienter er engstelige før de besøker tannlegen. Ofte skyldes det både redsel for at en behandling skal gjøre vondt og at han eller hun ikke vet hva som skal skje. Vi informerer deg alltid før behandlingen både om pris, alternativer og fremgangsmåte slik at du vet at behandlingen både er smertefri og basert på vår behandlingsfilosofi om å gjøre minst mulig skade på tennene.

Nye teknikker gir flere muligheter

Dagens moderne behandlingsteknikker har gitt oss flere alternativer å velge mellom når vi skal legge en behandlingsplan. Alle behandlingsteknikker har både fordeler og ulemper og vi informerer alltid om dette. Av og til kan det være ting du lurer på etter at du har kommet hjem fra oss. Derfor sender vi alltid med skriftlig informasjon hvor du finner svar på det meste om det som gjelder din tannhelse. Er det likevel noe du ønsker å spørre om før neste besøk er det selvfølgelig bare å ta kontakt.
tannlegebesøk1Vi ønsker ikke at pasienten skal føle seg slik!
Ny teknologi gir helt andre muligheter til pasientinformasjon

DenTool

DenTool er et pasientinformasjonsprogram som er utviklet i Sverige i samarbeid med universiteter og private tannleger. Ønsket var å kunne gi pasienter bedre informasjon enn det som har vært vanlig tidligere. Ved hjelp av filmer, utskrifter og bilder kan vi informere pasienter på en ny og moderne måte. I 2001 oversatte Tannlege Erik Svendsrud hele informasjonsprogrammet til norsk og tok det i bruk ved klinikken. Programmet har også vært omtalt i Tannlegeforeningens Tidende. Alle filmene som du finner på våre hjemmesider stammer fra DenTool og speaker på filmene er Kari Slaatsveen fra NRK1.

tannlegebesøk2

Et eksempel på DenTool i bruk på klinikken