• Er du i tvil om du skal møte til oppsatt tannlegetime, ring oss på telefon 22 44 83 40.

Fyllingsmateriale

velgfyllingsmaterialeFylling, innlegg eller krone? Hvordan man velger å reparere skaden avhenger av hvor stort hullet er.
Om hullet er lite er en fylling (som f.eks kompositt) som oftest det rette valget. Er hullet større, og dessuten går ned mellom tennene, er et innlegg ofte et bedre valg.
I de tilfeller hvor hullet er så stort at sideveggene er for tynne til å kunne bære en fylling eller et innlegg, velger tannlegen som oftest å lage en krone. I blant er tannen så skadet eller kort at den ikke kan bære en krone. Da kan tannlegen forlenge tannen med en stift. Stiften settes fast inne i roten og tannen må da være rotfylt. På stiften kan det siden festes en krone.
Alle behandlinger hos tannlegen kan utføres smertefritt!

Fantasifull anbefaling

Plinius (23 – 79 e.Kr) anbefalte den som hadde tannverk å oppsøke et tre som var truffet av lynet og bite et stykke av
treet mens man holdt hendene på ryggen. Deretter skulle man legge trestykket på den syke tannen.

Videre anbefalte han å pirke i tennene med en tann som hadde blitt tatt fra en myrdet person.

Å spise en rotte av og til anså Plinius å være en utmerket måte for å holde tennene i bra stand.