• Er du i tvil om du skal møte til oppsatt tannlegetime, ring oss på telefon 22 44 83 40.

Hva er riktig behandling?

At du som pasient får den behandlingen som er riktig for deg er viktig. Men hva er riktig behandling?
Dagens moderne behandlingsteknikker og materialer har gitt oss flere valgmuligheter når det gjelder å velge behandling. Vår behandlingsfilosofi går ut på at det er bedre å forebygge skader enn å vente til skaden har oppstått. Når skader først har oppstått er det viktig at vi reparerer skadene ved å fjerne så lite som mulig av den friske delen av tannen.

Viktig med samarbeid

Alle behandlingsteknikker har både fordeler og ulemper og ingen materialer er bedre enn kroppens eget vev. Det er derfor flere faktorer som spiller inn når en behandling skal velges. Vi setter derfor av god tid ved en undersøkelse nettopp for å høre hvilke erfaringer du har fra tidligere tannlegebesøk og hvilke ønsker du har for tennene dine. Vårt mål er at du skal ha tenner du er fornøyd med og en frisk munn hele livet.

Holdbarhet

Når skader har oppstått i munnen skyldes dette som regel at det er en ubalanse i munnen. Ved f.eks skader forårsaket av karies er det derfor viktig at vi behandler selve sykdommen i tillegg til å reparere skadene. Dette betyr at holdbarheten ofte er svært avhengig av de endringer pasientene selv klarer å gjennomføre som f.eks bedrede kostvaner, renhold og fluorbruk. I andre tilfeller kan skader være oppstått pga overbelastning av tennene. For å forebygge nye skader er det derfor av og til nødvendig å redusere belastningen på tennene i form av en bittskinne. Informasjon om hvordan du kan forebygge skader er derfor en viktig del av behandlingsplanleggingen.

Kostnader og risiko

I Norge gis det liten offentlig støtte til tannbehandling. Når vi legger frem et behandlingsforslag vil du alltid få informasjon om hvilke kostnader behandlingen medfører og om hvilke risikofaktorer som spiller inn. Du vil også få tilsvarende informasjon om de ulike behandlingsalternativene.
Moderne tannbehandling innebærer altså et tett samarbeid mellom tannhelseteam og pasient hvor vårt mål er at vi skal velge den behandlingen som passer best for deg.

Spør oss gjerne!

Mange mediaoppslag har vist at tannleger ofte er ganske uenige om hva som er riktig behandling. Nye teknikker har gitt oss muligheten til å være mer vevsbevarende i vår behandling enn tidligere.

Det er viktig at vi stadig vurderer de ”gamle” teknikkene opp mot de nye. Hvilken behandling som er ”riktig” vil påvirkes av mange faktorer. Det er viktig at pasienten informeres om de muligheter som finnes og hvilke ulemper og fordeler de ulike alternativene medfører. At vi også lytter til hvilke ønsker pasienten har er også svært viktig.
Empress1En brukket tann – hva er riktig behandling?
Empress-2Her ble det valgt et dekkende innlegg i et keramisk materiale for å beskytte den delen som var igjen og for å få et vakkert resultat

Bedøvelse

Smertefri bedøvelse

At tannbehandling skal være smertefri har ikke alltid vært en selvfølge. Heldigvis har vi i dag muligheten til å kunne si at all tannbehandling skal foregå uten smerter.

Gammel og ny teknikk

Bedøvelsessprøyten har eksistert i over 100 år. De siste to årene har vi ved vår klinikk tatt i bruk en ny form for bedøvelse, kalt ”The Wand” (tryllestaven). Dette har gjort det mulig å sette bedøvelse på en enda mer skånsom måte enn tidligere og i tillegg kan vi ofte bedøve en enkelt tann uten at leppe og tunge er bedøvet i mange timer etterpå. I motsetning til en vanlig sprøyte har vi mye bedre kontroll og kan være enda mer forsiktig når vi setter bedøvelsen.

Positive erfaringer

Erfaringene så langt har vært meget positive. Mange barn, men også voksne pasienter synes den tradisjonelle sprøyten ser skummel og forhistorisk ut. I vår travle hverdag er det mange som setter pris på å kunne reise rett fra tannlegebesøket til f.eks et møte uten å føle at taleevnen er redusert etter besøket.
Prinsippet bak bedøvelsesteknikken er at det brukes en digital pumpe som doserer bedøvelsesvæsken svært langsomt inn i vevet rundt tannen. Studier som har vært gjort med denne teknikken viser at pasientene knapt merker at bedøvelsen settes.
En digital pumpe fører forsiktig bedøvelsen inn til tannen.

Ingen stor utvikling de siste 150 år

I 1846 var Dr. William Morton, en tannlege fra Massachusetts den første som tok i bruk bedøvelse ved uttrekking av tenner. Teknikkene ble etter hvert videreutviklet og den bedøvelsessprøyten som fortsatt brukes ved de fleste tannklinikker i dag stammer fra 1853.

Digitale bilder

Dagens moderne teknologi har også gitt oss muligheten til å ta i bruk digitale bilder.
digitaltfotoDigitale bilder er en viktig del av en moderne praksis. Her et eksempel på bilder som sendes via krypterte kanaler på internett til det tanntekniske laboratoriet.
digitaltfoto2Takket være moderne teknikker som digitalt foto og spesialprogrammer som gjør at vi kan sende bilder kryptert via internett, kan vi konsultere spesialister digitalt om vi finner forandringer som bør kontrolleres nærmere.
Røntgen har lenge vært et viktig verktøy for å kunne oppdage skader i tenner og kjeveben. Men det er ikke alt vi kan se på røntgen. Tenners utseende, form og farge er vanskelig å gjengi på et røntgenbilde.
I tillegg er tannlegeutdannelsen i dag også mer fokusert på å undervise i sykdommer i hele munnhulen og ikke bare i tennene. Dette betyr at vi ved en undersøkelse også er nøye med å undersøke bløtvevet i munnen som f.eks tungen og kinnslimhinnen. Finner vi forandringer i disse områdene er digitalt foto et nyttig verktøy for å kunne konsultere andre spesialister i nettverket vårt eller for å kunne ha som referanse ved senere kontroller.
Ved fremstilling av keramiske kroner eller laminater er kommunikasjon med tanntekniker svært viktig for å få et vellykket resultat. Digitale bilder er et viktig hjelpemiddel i denne kommunikasjonen.
Digitalt foto gjør det også mye enklere å informere deg om det vi finner ved en undersøkelse.
Bildene lagres i journalen i minst 10 år og er en viktig del av vår dokumentasjon

Ulike kameratyper

Vi bruker to ulike kameratyper ved vår klinikk. Et intraoralt kamera er egnet til å ta bilder av enkelttenner og brukes mye under behandlingen som dokumentasjon av de prosedyrer vi har brukt. I tillegg har vi også et ekstraoralt kamera som brukes når vi skal ta større utsnitt, for eksempel smilebilder før og etter en estetisk behandling eller ved fargeuttak til keramiske kroner.

kamera1

Bruk av intraoralt kamera

Ekstraoralt kamera – en viktig del av den moderne tannklinikk

Pasientinformasjon

Får du nok informasjon?

Vet du at du som pasient før en behandling har krav på å få vite hva som skal skje? Det gjelder både hvilke alternativer som finnes, hvilke bivirkninger det er og hvor holdbar behandlingen antas å være. Ved hjelp av moderne teknologi som digitalt røntgen og digitalt foto finnes det i dag helt andre muligheter for å involvere pasienten i sin egen tannhelse. Moderne tannbehandling innebærer at vi ønsker å forebygge skader før de oppstår. Derfor er det viktig at pasient og tannhelseteam samarbeider om dette og at pasienten er informert.

Informasjon gir tryggere pasienter

Mange pasienter er engstelige før de besøker tannlegen. Ofte skyldes det både redsel for at en behandling skal gjøre vondt og at han eller hun ikke vet hva som skal skje. Vi informerer deg alltid før behandlingen både om pris, alternativer og fremgangsmåte slik at du vet at behandlingen både er smertefri og basert på vår behandlingsfilosofi om å gjøre minst mulig skade på tennene.

Nye teknikker gir flere muligheter

Dagens moderne behandlingsteknikker har gitt oss flere alternativer å velge mellom når vi skal legge en behandlingsplan. Alle behandlingsteknikker har både fordeler og ulemper og vi informerer alltid om dette. Av og til kan det være ting du lurer på etter at du har kommet hjem fra oss. Derfor sender vi alltid med skriftlig informasjon hvor du finner svar på det meste om det som gjelder din tannhelse. Er det likevel noe du ønsker å spørre om før neste besøk er det selvfølgelig bare å ta kontakt.
tannlegebesøk1Vi ønsker ikke at pasienten skal føle seg slik!
Ny teknologi gir helt andre muligheter til pasientinformasjon

DenTool

DenTool er et pasientinformasjonsprogram som er utviklet i Sverige i samarbeid med universiteter og private tannleger. Ønsket var å kunne gi pasienter bedre informasjon enn det som har vært vanlig tidligere. Ved hjelp av filmer, utskrifter og bilder kan vi informere pasienter på en ny og moderne måte. I 2001 oversatte Tannlege Erik Svendsrud hele informasjonsprogrammet til norsk og tok det i bruk ved klinikken. Programmet har også vært omtalt i Tannlegeforeningens Tidende. Alle filmene som du finner på våre hjemmesider stammer fra DenTool og speaker på filmene er Kari Slaatsveen fra NRK1.

tannlegebesøk2

Et eksempel på DenTool i bruk på klinikken

Digitalt røntgen

Rett behandling i rett tid

Røntgen er et viktig hjelpemiddel i moderne tannbehandling. Med en røntgenundersøkelse får vi muligheten til å se ting som kan være umulig å oppdage ellers.
Dagens moderne tannbehandling legger vekt på forebyggende tiltak. Da bør vi oppdage eventuell sykdom på et så tidlig stadium som mulig. Om vi i dag hadde fulgt gammel praksis og ventet til tennene begynte å verke og gjøre vondt, ville mulighetene for tilheling vanligvis vært mye dårligere eller umulig.
Ved en røntgenundersøkelse kan vi lete etter karies, lokalisere infeksjoner, kontrollere tilheling og oppdage skader på kjeveben og tenner.

Pasientinformasjon er viktig i moderne tannbehandling.

dig-røntgen
Røntgenundersøkelsen gjør det mulig å oppdage sykdommer i tide.